Velkommen til Novacom

Novacom er en salgskanal i Oslo med meget erfarne medarbeidere, Samlet
har vi erfarenhet innen salg og service i godt over 10 år med en rekke bransjer.
Vi tror at salg må omhandle kunden mer en det gjør idag. Et dårlig rykte sprer seg fort,
men det gjør og et godt rykte. Klarer vi å vedlikeholde vårt gode rykte kommer vi
vokse sammen med våre kunder.

Vår spesialitet

Telekom
Annonse
Bedriftsalg